Bộ phát điện hòa lưới KACO NewEnergy 3 pha, 380VAC, 15KWp