Bộ phát điện hòa lưới KACO NewEnergy 1 pha, 220VAC, 6KWp